Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.01 00:17 - Путиновски хибриден войн ли съм? - Човек, джендъра ни се е наточил а ти смееш да ги питаш!...
Автор: elahikari Категория: Политика   
Прочетен: 86 Коментари: 0 Гласове:
1 Путиновски хибриден войн ли съм Автор: asenlichev Категория: Политика   image 
Прочетен: 37 Коментари: 0 Гласове:  2  
Последна промяна: 28.01 12:25 
 
Вчера по всички ЗавКОЙмед/зависими от КОЙ медии/ се водеше яростна пропаганда срещу инакомислието на гражданите срещу политкоректното тълкуване на Истанбулската конвенция! 
От тази пропаганда ми станаха ясни някои обстоятелства от моята личностна характеристика, които са ми непознати и са ми били непознати досега:
1. Аз съм бил путиновски воин в хибридната война на Русия срещу ЕС;
2. Аз съм срещу европейските ценности, след като съм против член 3в от Конвенцията;
3. Аз съм против благородната цел на Конвенцията, след като съм против член 3в от Конвенцията;
4. Аз съм за липсата на превенция, за насилие над жените и за домашно насилие, след като съм против член 3в от Конвенцията;
5. Аз съм симпатизант на БСП и на част от ОП;
6. Аз съм симпатизант на Светия Синод;
7. Аз не разбирам КАК легалното определение на "джендър" - социален пол ще помогне за превенцията, за борбата срещу насилието на жените и домашното насилие;
8. Аз не съм православен християнин, след като не съм милозлив към джендъра;
9. Аз не разбирам, че ратификацията на Конвенцията с декларирани резерви ще гарантира, че опасенията ми са напразни;
10. Аз не съм европейски гражданин, а престъпник, който иска безнаказано да си подготви условията за терор над жените и за съвършено домашно насилие и то БЕЗНАКАЗАНО.
След като, с прискърбие открих, всички тези непонятни страни на моето АЗ се замислих и разбрах:
1. Всички медии в България, без изключение са "ЗавКОЙмед";
2. Аз съм БЪЛГАРОМИЛ, а това не е изгодно на измекярската паплач, слуги на евродоларовите и рублени ценности;
3. Всяко нещо, което не може да бъде обяснено задоволително се оправдава с грешен превод;
4. Във България са се свършили знаещите международното право и това не е по-малка криза от демографската;
5. Щастлив съм, че не съм играч или мениджър в дрийм тийм или във фракция от ГЕРБСПДПС или от другите партии в чакалнята за ГЕРБСПДПС-т.е. - съм СВОБОДЕН!;
6. Не съм обладан от едипов комплекс нито към САЩ, нито към Русия, нито към Турция!
Аз съм просто един гражданин -СВОБОДЕН БЪЛГАРОМИЛ! 
А гражданите и гражданското общество са най-големите врагове на коалиционната партокрация в България!
Както Ви се харесва!

Правя допълнение с конкретен въпрос към ценителите на евроценностите: 
Защо в Официален вестник на Европейския съюз C326/1 26.10.2012 г. в чл. 157, т.т.2 и 4 от КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и в чл.21 от ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ терминът "пол" е "sex" в официалната английска версия, а не е “gender”? И кой термин е легален, в конвенцията ли или в Договора и Хартата?
Факти:
Член 157 (предишен член 141 от ДЕО) 1. Всяка държава-членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност. 
2. За целите на настоящия член под „заплащане“ се разбира обичайната основна или минимална заплата или надница, както и всяка друга придобивка в пари или в натура, изплатена пряко или непряко от работодателя на работника за неговия труд. 
Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на ПОЛА, означава: 
.................................................................................................
4. За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между мъжете и жените в професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка всяка държава-членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компенсира неизгоди в профе­ сионалната кариера. 

Official Journal of the European Union 26 October 2012 C 326
Article 157 (ex Article 141 TEC) 1. Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for equal work or work of equal value is applied. 
2. For the purpose of this Article, ‘pay’ means the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or indirectly, in respect of his employment, from his employer. 
Equal pay without discrimination based on sex means: 
..........................................................................................
4. With a view to ensuring full equality in practice between men and women in working life, the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting measures providing for specific advantages in order to make it easier for the underrepresented sex to pursue a vocational activity or to prevent or compensate for disadvantages in professional careers.

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 21 Недискриминация 1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 

Article 21 Non-discrimination 1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited. 
2. Within the scope of application of the Treaties and without prejudice to any of their specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.
Истанбулска конвенция:
Article 3 – Definitions 
For the purpose of this Convention: 
....................................................................................................
c“gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;
 Гласувай:
2
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: elahikari
Категория: Политика
Прочетен: 1157088
Постинги: 2222
Коментари: 1461
Гласове: 1518